TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 343-344, THÁNG 7&8/2021

50.000

TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 343-344, THÁNG 7&8/2021
Số trang: 64 trang

Trong số này bao gồm bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Hải Yến, Giang Nguyên Thái, Paul Vân Thuyết, Đặng Thanh Vân, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thu Huyền, Thy Trang, Lê Anh-Ngọc Linh, Mỹ Trân…