Catalogue / TIỂU CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

600.000

› Cẩm nang không thể thiếu dành để sưu tập các sản phẩm Tiểu Thủ Công Nghệ Việt Nam (Từ : Thập niên 1960s / Ảnh trắng đen theo nguyên bản sách gốc đã in). Gồm :

  • Gốm Biên Hòa xưa (77 hình)
  • Gốm Cây Mai (3 hình)
  • Tượng Đá Chạm (21 hình)
  • Tượng Đồng (9 hình)
  • Hộp Sơn Mài (nhiều hình)
  • Mây Tre (nhiều hình)

… và Danh mục tên các nhà sản xuất, nhà buôn các sản phẩm Tiểu Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam (Thập niên 1960s)

THÔNG TIN KỸ THUẬT :

  • THỂ LOẠI : Catalogue / Tài liệu tham khảo.
  • PHÁT HÀNH năm 1960s. REPRINT : 2020 . SỐ TRANG : 100 (Cả bìa).NGÔN NGỮ : Tiếng Anh. ĐỊNH DẠNG : Bìa cứng. In OFFSET 4 màu. KÍCH THƯỚC : 24.5 x 16cm. TRỌNG LƯỢNG : 400 grams

– – – – – – – – – – – – – –

(*) Ấn phẩm REPRINT theo quyển gốc xuất bản từ thập niên 1960s sưu tập được.