Sách mỹ thuật / THẦN ĐẤT

119.000

Sách Ông Địa – tín ngưỡng và tranh tượng của chúng tôi xuất bản năm 1994. Từ đó đến nay, qua các chuyến đi thực tế cùng với những dữ liệu mới phát hiện buộc chúng tôi thấy rằng cần phải bổ sung những thiếu sót và đính chính những sai sót trong ấn phẩm đã xuất bản. Đó là lý do ra đời của tập sách này.

Công việc bổ sung và đính chính này nhằm cung cấp cho bạn đọc những dữ liệu cần thiết để có thể hiểu được những gì liên quan đến tín ngưỡng thờ Thần Đất, mối liên hệ của Thần Đất, Thần Đất Đai và Thần Tài Lộc cùng với sự biến đổi của chúng theo dòng lịch sử.

Nói là bổ sung và đính chính những sai sót, song điều này không có nghĩa là sự hoàn hảo cuối cùng. Do vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần.

✎ Tác giả biên soạn *
(*) Trích LỜI NÓI ĐẦU, trang 4, sách THẦN ĐẤT

THÔNG TIN KỸ THUẬT :

 • THỂ LOẠI : Sách mỹ thuật
 • Tác giả : HUỲNH NGỌC TRẢNG
  Nhà xuất bản : Văn Hóa – Văn Nghệ
  Khối lượng : 400 grams
  Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  Định dạng : Bìa mềm. In offset 4 màu
  Kích thước : 160 x 240mm