TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 333-334, THÁNG 9&10/2020

75.000

TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 333&334 (THÁNG 7/8/2020)
Số trang: 136 trang
Kỷ niệm 66 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020)
Tạp chí Mỹ thuật số tháng 9&10/2020 là những bài viết:
– Chuyên đề nhân Kỷ niệm 65 năm Khóa Tô Ngọc Vân (1955-2020)
– Chuyên đề Các giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 25 năm 2020.
Và nhiều bài viết có chất lượng tốt của họa sĩ Thanh Ngọc (trích hồi ký), họa sĩ Lương Xuân Đoàn, NPBMT Quang Việt, NNC Ngô Kim Khôi, NPBMT Trần Hậu Yên Thế, nhà báo Hoàng Anh, dịch giả Ngụy Hữu Tâm, họa sĩ Đỗ Đức, họa sĩ Trịnh Hoàng Tân, họa sĩ Trương Mạnh Sáng… Đặc biệt trong số này sẽ in toàn bộ tác phẩm của các họa sĩ hội viên HMTVN trong cả nước đã đoạt giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực lần thứ 25.
Cuối cùng không thể thiếu những bức tranh quý từ các sưu tập như Bộ Sưu tập Nghệ thuật Phúc Lâm, NST Nguyễn Minh, NST Nguyễn Văn Đức, NST Nguyễn Phi Hùng và một số nhà sưu tập không nêu tên khác.