TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 331-332, THÁNG 7&8/2020

75.000

TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 331&332 (THÁNG 7/8/2020)
Số trang: 128
Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2020).
Tạp chí Mỹ thuật số tháng 7&8/2020 là những bài viết chuyên đề nhân Kỷ niệm năm sinh của 3 họa sĩ có những đóng góp quan trọng cho Mỹ thuật Việt Nam.
1. 120 năm sinh Trần Quang Trân (1900-1969)
2. 110 năm sinh Trần Văn Cẩn (1910-1994)
3. 100 năm sinh Bùi Xuân Phái (1920-1988)
Và nhiều bài viết có chất lượng tốt khác nữa của họa sĩ Trần Quang Trân (trích hồi ký), Nhà văn hóa học Hữu Ngọc (bài in lại), NPBMT Triều Dương (bài in lại), cụ Nguyễn Bá Đạm đáng kính, NPBMT Phan Cẩm Thượng, NPBMT Quang Việt, NNC Phạm Công Luận, họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Đặng Tiến, họa sĩ Bùi Thanh Phương, NNC Ngô Kim Khôi, NPBMT Trần Hậu Yên Thế, nhà báo Hoàng Anh, họa sĩ Hoàng Hoa Mai, dịch giả Ngụy Hữu Tâm, NNC Nguyễn Minh Anh – Nguyễn Văn Thông, tác giả Thái Văn Hiếu, tác giả Lê Hà Thu, tác giả Nguyễn Trường Sơn, NPBMT Đặng Thanh Vân…