Catalogue / Du Fleuve Rouge Au Mékong – Vision du Vietnam

2.800.000

›Từ sông Hồng đến sông Mê-Kông là quyển sách có những tranh chưa bao giờ công bố, như bức ‘Thợ thêu’ của Tô Ngọc Vân, bức ‘Lên đồng’ của Nguyễn Phan Chánh là một trong những bức tranh quý hiếm của nền Mỹ thuật Việt Nam mà người ta tưởng là không bao giờ được xem lại, cũng đã được giới thiệu trong quyển sách này. Có những tranh của Nam Sơn, Alix Aymé, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tiến Chung, Tôn Thất Đào, Lưu Văn Sìn, Phạm Quang Hậu…

THÔNG TIN KỸ THUẬT :
• THỂ LOẠI : Catalogue / Tài liệu tham khảo.
• TÁC GIẢ : Shimizu Christine – Andre-Pallois Nadine – Loan de Fontbrune – Herbelin Caroline – Ngô Kim-Khôi. BIÊN TẬP : Paris Musées. NGÔN NGỮ : Tiếng Pháp. PHÁT HÀNH năm 2012. SỐ TRANG : 117 (Cả bìa). ĐỊNH DẠNG : Bìa mềm. In OFFSET 4 màu. KÍCH THƯỚC : 27 x 21cm. TRỌNG LƯỢNG : 900 grams