TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 329-330, THÁNG 5&6/2020

75.000

TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 329&330 (THÁNG 5/462020)
Chuyên đề “Kỷ niệm 70 năm trường Mỹ thuật Việt Nam Khóa Kháng chiến” (1950-2020)
Số trang: 128Nội dung chính như sau:
1.Thông báo số 2 về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HMTVN năm 2020, nhiệm kỳ 2019-2024.
2.Thông báo danh sách Hội đồng Nghệ thuật các chuyên ngành HMTVN
3. Đặc biệt chuyên đề “Kỷ niệm 70 năm trường Mỹ thuật Việt Nam Khóa Kháng chiến” 1950-2020 với những tư liệu quý, những bài viết hay về các họa sĩ khóa kháng chiến. Trong đó có bài đặt viết riêng cho Tạp chí của họa sĩ Ngô Mạnh Lân; chuyện trò với họa sĩ Ngọc Linh của NPBMT Quang Việt. Họa sĩ Lê Thiết Cương với “Ghi chép dọc đường” về họa sĩ Đào Đức. Ngoài ra còn có các tư liệu quý lưu giữ từ gia đình như: Thư Lưu Công Nhân gửi Trọng Kiệm và các đồng nghiệp. Thư Trần Lưu Hậu gửi Lưu Công Nhân những ngày Trần Lưu Hậu ở Sapa năm 2004. Hay bài viết của Trần Văn Cẩn về “Những năm Trường Mỹ thuật Khóa Kháng chiến”; “Trường Mỹ thuật Kháng chiến” qua một số trang nhật ký của Linh Chi…
4. Ngoài ra còn một số bài viết rất hấp dẫn của các tác giả Nguyễn Bá Đạm, Nguyễn Hải Yến, Lương Xuân Đoàn, Thuong PhanPhan Cẩm Thượng, Trần Hậu Yên Thế Trần, Nguyễn Thế Sơn Theson Nguyen, Phạm Hà Hải Pham Ha HaiHoàng Minh Chính, Nguyễn Anh ThưThu Anh Nguyen, Lê Hà Le Ha Thu