Sách mỹ thuật / THANG TRẦN PHỀNH

750.000

THANG TRẦN PHỀNH (1895-1972)
Tác giả : NGÔ KIM-KHÔI
Đây là cuốn sách viết về họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1972), một trong số hiếm hoi họa sĩ Việt Nam thời cận-hiện đại. Quyển sách là tập hợp các tư liệu có tính xác thực về một trong những họa sĩ có thông tin ít ỏi nhất, chưa bao giờ công bố.
Họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895 – 1972) học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng của làng mỹ thuật Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm: Chân dung phụ nữ Lào (1927), Đánh bài Tam Cúc (1930), Xem bói (1931, đoạt bằng khen mỹ thuật Rome), Thiếu nữ dệt vải (1933)… Ông còn lập gánh hát Đồng Ấu, thu nhận các tài năng trẻ trên dưới mười tuổi học hát múa ở Hà Nội để lưu diễn ở các tỉnh phía Bắc.
THÔNG TIN KỸ THUẬT :
• THỂ LOẠI : Sách mỹ thuật
• TÁC GIẢ : Ngô Kim Khôi. Trọng lượng : 600grs. KTP : 17.8cm x 25.5cm. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Xuất bản 2018