TH119

Họa sĩ / Artist THUẬN HỒ (1920-2008)
Họ tên / Full name: HỒ TẤN THUẬN
L’Ecole des Arts Décoratifs de Gia Ðịnh
– – – – – – – –
Description : Pastel on Paper, Signed 1995 on Lower Right
Dimensions : Cao 49,5 cmH x Ngang 55 cmW

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *