TH018

Họa sĩ / Artist THUẬN HỒ (1920-2008)
Họ tên / Full name: HỒ TẤN THUẬN
L’Ecole des Arts Décoratifs de Gia Ðịnh
– – – – – – – –
Description :
Oil on Canvas
Signed 1994 on Lower Right
Dimensions :
Cao 65 cmH x Ngang 60,5 cmW

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *