TRƯỜNG MỸ THUẬT VIỆT NAM (1950-1957)

Cách mạng tháng Tám thành công, ngay từ buổi đầu biết bao khó khăn của chính quyền non trẻ, nhưng ngày 10/8/1945 Bộ Quốc gia giáo dục của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra nghị định thành lập một số trường đại học và cao đẳng. Trường Cao đẳng mỹ thuật vinh dự là một trong tám trường đầu tiên. Họa sỹ Tô Ngọc Vân được giao trọng trách hiệu trưởng. Các giảng viên gồm có [...]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG (1924-1945)

Theo Quyết định của Thống đốc Toàn quyền Đông Dương ký ngày 27/10/1924, Trường Mỹ thuật Đông Dương (L'Ecole des Beaux-Arts de L'Indochine) chính thức thành lập ở Hà Nội, là một bộ phận của Viện Đại học Đông Dương. Họa sỹ Victor Tardieu - người có ý tưởng sáng lập một ngôi trường đào tạo nên các nghệ sỹ cho xứ Đông Dương, trở thành vị hiệu trưởng đầu tiên. Đóng góp rất nhiều tâm huyết và công [...]

CUỘC HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG CỦA VICTOR TARDIEU VÀ VAI TRÒ CỦA NAM-SƠN

L’école des Beaux-Arts de l’Indochine Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương (1924-1945) -------- Những người yêu thích nghệ thuật việt-nam nói chung và ngành hội họa nói riêng đều không ít thì nhiều biết đến trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Đông-dương (L’École des Beaux-Arts de l’Indochine). Trường là nơi đào tạo một thế hệ họa sĩ cũng như điêu khắc gia đã đi vào lịch sử nghệ thuật việt-nam như Lê Phổ, Vũ Cao-Đàm, Nguyễn Phan-Chánh, Georges Khánh, Mai Trung-Thứ, Tô Ngọc-Vân, Lê [...]

SỰ RA ĐỜI CỦA TRANH SƠN MÀI VIỆT NAM

Sơn mài được coi là một trong các chất liệu hội họa ở Việt Nam. Đây là sự tìm tòi và phát triển kỹ thuật của nghề sơn (nghề sơn ta) thủ công truyền thống của Việt Nam thành kỹ thuật sơn mài. Tuy nhiên, từ dùng để gọi sơn mài (tiếng Anh: lacquer) thường được hiểu sang các đồ dùng sơn mỹ nghệ của Nhật, Trung Quốc. Kỹ thuật mài là điểm khác biệt lớn giữa đồ thủ [...]

HỌA SĨ LÊ THY – TRIỂN LÃM TRANH SƠN MÀI 1953

EXPOSITION LAQUE LETHY Au Théatre Préfectoral Du 24 Octobre au 15 Novembre 1953 ------ TRẦN-MINH-THI, tức là họa-sĩ Lê-Thy, là một trong những người đã nêu cao sơn-mài bằng một bút pháp chuyên-luyện và một khả-năng tìm-tòi dồi-dào. Hơn nữa, Lê-Thy đã nhiều lần làm cho khách ngoại-quốc phải nhắc nhớ đến sơn-mài của người Việt trong những kỳ tham-dự Triển-lãm Quốc-tế ở Karachi, Milan, Rome, Paris và Manille. Gần đây, tại Genève và Lausanne, LÊ-THY lại làm cho người Thụy-Sĩ phải dừng [...]